Kumla Kommunfullmäktige

Sammanträdestider 2018

Folkets Hus i Kumla med direktsändning
av Radio 94,3 kl.18 om inte annat anges:
23 januari
26 februari
19 mars
23 april
21 maj
18 juni kl.17 [stipendieutdelning]
17 september
15 oktober [annan plats som bestäms senare]
26 november kl.15 [budget]
17 december kl.17