Kumla Kommunfullmäktige

Sammanträdestider 2018

Folkets Hus Teatern i Kumla med direktsändning
av Radio 94,3 kl.18 om inte annat anges:
23 januari
26 februari kl.19
19 mars
23 april
21 maj
18 juni [stipendieutdelningar kl.17 i Husaren]
17 september
15 oktober
26 november kl.15
17 december kl.13 [budgeten]