Kumla Kommunfullmäktige

Sammanträdestider 2017 i Folkets Hus med direktsändning
av Radio 94,3 kl.18.00 om inte annat anges:

24 januari
27 februari [Inställt]
20 mars
24 april
22 maj
19 juni [kl.17 stipendieutdelning]
18 september
16 oktober [Akvarellen i Kumla]
27 november kl.15.00 [Budgeten]
18 december kl.17.00