Vi gläntar på dörren

En dörr kan antingen vara öppen eller stängd. Den kan påminna om sådant som varit, eller utgöra en port till framtiden. Sliten eller nymålad. Av stål eller glas. Somliga dörrar öppnas automatiskt bara man närmar sig, andra verkar låsta och tillbommade för alltid..

Oavsett typ, utseende eller funktion är det något med dörrar som väcker många människors nyfikenhet. Nyfikenhet på vad som finns där bakom.

Vi på Radio 94,3 är nyfikna och kommer i en serie program att glänta på ett antal dörrar i Kumla. Dörrar som leder in till berättelser och insikter. Dörrar som också öppnas utåt. Till en större värld om man så vill.

Följ med oss och vår reporter Tomas Jennebo när vi gläntar på dörrar runt om i Kumla.

Avsnitt ett: Galleri Örsta 
Sändes i november 2017

Avsnitt två: Sveas Konditori
Sändes i december 2017

Avsnitt tre: MaltMagnus
Sändes i januari 2018

Avsnitt fyra: Åbytorps såg och hyvleri
Sändes i februari 2018

Avsnitt fem: Bandi
Sändes i maj 2018

Avsnitt sex: Persson Innovation
Sändes i juni 2018

Avsnitt sju: Kavat
Sändes i november 2018